Vybrané léky na recept mají všichni členové našeho KLUBU bez doplatku.
Zákazníkům starším 60 let pak u dalších léků snižujeme doplatky až o 50 %.*


Výše doplatků uvedená v ukázkovém ceníku je platná k 8. 4. 2022.


Výše doplatků uvedená v ukázkovém ceníku je platná k 3. 5. 2022.


Výše doplatků uvedená v ukázkovém ceníku je platná k 2. 6. 2022.


Výše doplatků uvedená v ukázkovém ceníku je platná k 26. 7. 2022.


Výše doplatků uvedená v ukázkovém ceníku je platná k 25. 8. 2022.Výše doplatků uvedená v ukázkovém ceníku je platná k 6. 10. 2022.
Informace k ceníkům: Částky orientačních doplatků uvedené v cenících odpovídají rozdílu horního limitu ceny, za kterou je přípravek možné uvádět na trh, a maximální úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Aktuální výši těchto orientačních doplatků lze dohledat na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ukázkové ceníky uvádí pouze příklady léků na recept v daných kategoriích, u kterých s klubovou kartou Lékáran Pharmacentrum ušetříte k uvedenému datu. O aktuální výši doplatku u vybraného léku se prosím informujte v lékárně Pharmacentrum. Cílem poskytnutí slevy není podpora zvýšeného prodeje a předepisování léčiv. Změna cen vyhrazena.

Podmínky: Sleva je poskytována po předložení klubové karty Lékáren Pharmacentrum ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na vybrané léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé klubové karty Pharmacentrum při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Pharmacentrum. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které lékárna Pharmacentrum vynaložila na jeho pořízení. Poskytnutí slevy lze ověřit na účtence, případně na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde v oddělení "léčiva" naleznete informace o regulovaném doplatku Vámi zvolených léčiv. Více informací o regulovaném doplatku naleznete také na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.