Vybrané léky na recept mají všichni členové našeho KLUBU bez doplatku.
Zákazníkům s klubovou kartou starším 60 let pak u dalších léků snižujeme doplatky až o 50 %.Ukázkový ceník platný od 1.4.2023.
Informace k ceníkům: Výše doplatků uvedená v ceníku je platná k 1. 4. 2023. Ukázkový ceník uvádí pouze příklady léků vázaných na lékařský předpis, u kterých s klubovou kartou Lékáren Pharmacentrum k uvedenému datu ušetříte. Běžný doplatek je doplatek v lékárnách Pharmacentrum bez započítání slevy pro držitele klubové karty. O aktuální výši doplatku u vybraného léku se prosím informujte ve své lékárně Pharmacentrum. Cílem poskytnutí slevy není podpora zvýšeného prodeje a předepisování léčiv. Nejen vzhledem ke změnám cen výrobce, či změnám úhrady si společnost MEDICON Pharm vyhrazuje právo na změnu cen.

Podmínky: Sleva je poskytována při předložení receptu s klubovou kartou Lékáren Pharmacentrum ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na vybrané léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé klubové karty Pharmacentrum při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Pharmacentrum. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které lékárna Pharmacentrum vynaložila na jeho pořízení. Poskytnutí slevy lze ověřit na účtence, případně na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz), kde naleznete více informací o regulovaném doplatku Vámi zvolených léčiv.