Zodpovědně k antibiotické léčbě

Co dodržovat pro správné užívání antibiotik?

Antibiotika jsou léčivé přípravky, které obsahují antimikrobiální látky k léčbě bakteriální infekce. Látky přírodního původu se získávají přímo z plísní či bakterií a můžeme je rozdělit na 2 skupiny – bakteriostatické (zástava dělení bakterií) a baktericidní (jejich usmrcení). Dalšími léčivy, která mají antibiotický účinek jsou chemoterapeutika – uměle vyráběné léčivé přípravky. Někdy dochází k mylné záměně, že se jedná o přípravky na protinádorovou léčbu, ale jedná se pouze o syntetické léky.

Je tomu již téměř 100 let, co Alexandr Fleming objevil penicilin. Od té doby se vyvinulo velké spektrum antibiotik se širokým i úzkým spektrem účinnosti a jedná se o léky, které mají svou nezastupitelnou roli v léčbě mnoha infekcí. Bohužel, v posledních letech významně stoupá rezistence bakterií k různým antibiotikům. Je potřeba k léčbě přistupovat velmi zodpovědně a dodržovat veškerá opatření, která vedou ke správné léčbě a zachování účinnosti antibiotik do budoucna.

Co dodržovat při užívání antibiotik?

Antibiotika jsou léčiva vázána na lékařský předpis a často dochází k jejich nesprávnému užívání či nadužívání. Až 70 % respiračních onemocnění horních cest dýchacích je způsobeno viry, tudíž na ně jsou antibiotika neúčinná. Vždy by proto měla být nasazena až po vyšetření lékařem, kdy mimo jiné právě dochází k rozlišení, zda se jedná o bakteriální nebo virové onemocnění.

  • nikdy nezačínejte užívat ATB bez předchozí porady s lékařem, např. léčiva, která vám zbyla po předchozí léčbě
  • dodržujte stanovené časové rozestupy mezi jednotlivými dávkami a správné dávkování
  • nepřerušujte léčbu předčasně, i kdybyste se již cítili zcela zdraví, vždy je nutné dodržet stanovenou dobu lékařem
  • nenechávejte si doma zbytky ATB, nevyužitá léčiva je nutné vrátit do lékárny, kde je zajištěna odborná likvidace

Nežádoucí účinky a jak jim předcházet

Antibiotika jsou léčiva určená k léčbě infekčních onemocnění a mají rozdílná spektra účinku na bakterie, mezi které řadíme i bakterie, které jsou pro naše tělo prospěšné. Pro předcházení nežádoucích účinků antibiotik, doporučujeme užívání vždy v kombinaci s probiotiky, klidový režim a dostatečnou hydrataci.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky se řadí průjem. Určitá antibiotika mohou způsobovat i zvýšenou citlivost vůči slunečním paprskům. Je tedy vhodné se vyhnout nadměrnému pobytu na slunci a dále omezit pití alkoholu. Nejen s alkoholem, ale i s dalšími potravinami a nápoji, doplňky stravy a léky mohou antibiotika interagovat.

Jsme tu vždy pro Vás, abyste se za námi přišli poradit a předešli výrazným nežádoucím účinkům nebo snížené účinnosti ostatních léčiv. Nebuďme lhostejní a přistupujme k léčbě antibiotiky zodpovědně, ať my i další generace se nemusí potýkat se sníženou účinností či ztrátou účinnosti antibiotik při léčbě infekčních onemocnění, které mohou být i život ohrožující.