Alergie nebo COVID-19

Jak rozpoznat tato onemocnění?

V dnešní době s každým kýchnutím, zakašláním či zašimráním v krku nám okamžitě proběhne hlavou, zda nemůžeme být nakaženi nemocí COVID-19. S nadcházející pylovou sezonou se tato otázka stává čím dál, tím více aktuální.
Jedná se o alergii, nebo možná chřipku či pouze nachlazení? Není vůbec jednoduché od sebe rozlišit všechna tato onemocnění, nicméně je zde několik základních rozdílů.

Alergie

Alergie jsou odpovědí imunitní reakce na alergen, nejsou nakažlivé a objevují se bez závislosti na počasí, či teplotě. Nemusí se jednat pouze o alergie na pyly a trávy, ale dalšími typickými spouštěči alergických reakcí jsou plísně, roztoči, prach či domácí zvířata. Objevují se tedy sezónně (trávy, pyly) nebo během celého roku (roztoči, prach, domácí mazlíčci), a vždy je možné vysledovat konkrétní spouštěč. S alergií se pojí tyto typické symptomy, které se týkají dýchacích cest:

  • tekoucí rýma, ucpaný nos
  • kýchání
  • zánět spojivek a slzení

Alergie jsou bohužel dědičné, je tedy velká pravděpodobnost, že pokud rodič trpí nějakou alergií, u jeho dítěte dojde k rozvinutí nějaké alergie v 30-60 % případů. Alergií je velké množství a není pravidlem, že pokud se nějaký druh alergie nerozvine již v dětském věku, nemůže se tak stát ve věku pokročilejším.

Respirační onemocnění

U mírného stádia respiračního onemocnění může být obtížné odhalit, zda se jedná o reakci na určitý alergen nebo je to mírná forma nachlazení. Virové infekční nemoci mají však určité charakteristické rysy a vývoj. Na začátku dochází ke změnám termoregulace – zimnice, třes, pocení a následně zvýšená teplota či horečka. Škrábání a bolest v krku přechází přes suchý kašel až po vlhký. Tato akutní fáze trvá většinou pouze pár dní a následně dochází k úlevě.

Onemocnění COVID-19

Koronavirus (COVID-19) je virová infekce, která se šíří kapénkově skrz kýchání, kašlání a blízký lidský kontakt. Typické symptomy se objevují 2-14 dní po setkání s virem. Projevy jsou různé, charakter závažnosti onemocnění je také individuální a hraje zde roli mnoho faktorů. Zde jsou však společné rysy, které jsou nejčastější:

  • horečka, suchý kašel, únava
  • tlak na hrudi, dýchací obtíže, ztráta čichu a chuti

Pokud se u vás objeví některý z těchto příznaků, určitě byste na prvním místě měli kontaktovat vašeho ošetřujícího lékaře a nechat se otestovat, zda nejste pozitivní na COVID-19. Jak již bylo řečeno, počáteční příznaky nemusí být vždy jednoznačné, nicméně, zde jsou klíčové body, které mohou určit, zda se jedná o alergii nebo COVID-19,

Klíčové rozdíly alergie a covid-19

Mnoho lidí má již každoročně opakující se sezónní alergie. Alergické projevy jsou většinou dlouhodobějšího charakteru, než virové infekce. Mezi klíčové rozdíly mezi těmito onemocněními patří následující:

  • po podání antihistaminik dochází ke zmírnění alergických projevů
  • alergie bývají doprovázení svěděním a vyrážkou
  • alergie není doprovázena zvýšenou teplotou či horečkou

Alergičtí pacienti mohou trpět také astmatem, které se může projevovat kašlem, tísní na hrudi a sípáním, kdežto COVID typicky nezpůsobuje sípání a pískot na průduškách.

U alergie platí, že čím méně dochází k expozici alergenu, tím jsou projevy mírnější, tudíž eliminace či co nejmenší expozice alergenu je základ. Staré známé rčení, že čistota rovná se půl zdraví, je zde více než na místě, tím spíš v dnešní době. Základní pravidlo 3R – roušky, rozestupy, mytí rukou jsou nezbytným počinem při ochraně před infekcí.